Vulg¾r og banal? ja-tak!

Artikel til tidsskriftet Teater 1, februar 2007

 

Kort efter sin tiltr¾den i 2001 erkl¾rede Kulturminister Brian Mikkelsen sig i et interview som en stor opera-fan. ÓFor eksempel er jeg helt vild med Phantom of the OperaÓ udtalte han. Den umiddelbare reaktion pŒ bjerget var naturligvis en opgivende hovedrysten: At t¾nke sig! – Danmark har fŒet en kulturminister, der ikke kan kende forskel pŒ en rigtig opera og en popul¾r musical af Lloyd Webber...

 

Men faktisk er bem¾rkningen nok en overvejelse v¾rd. For hvad er i grunden en opera? Og hvad er det i den musikdramatiske udtryksform, der taler til os moderne mennesker? Hvad er det i den besynderlige og hysteriske kombination af sang, musik, ord, ageren, lys og scenografi, der pŒ trods af formens indlysende urimelighed alligevel formŒr at gribe os i struben?

 

Selvf¿lgelig er allerede det mangfoldige sansebombardement i sig selv et kraftv¾rk. God musikdramatik er mere end summen af de enkelte udtryk; her kan man virkelig tale om synergi-effekt. NŒr det (en sj¾lden gang...) lykkes at bringe alle elementerne i balance med hinanden, skabes en udtryksverden, der fŒr de enkelte bestanddele til at vokse ud over sig selv.

 

Men det er kun et hj¿rne af svaret. Musikdramatik er nemlig samtidig en meget indforstŒet genre, der s¾tter en r¾kke besynderlige spilleregler op i kommunikationen med sit publikum. Alene det m¾rkelige f¾nomen, at figurerne synger til hinanden i stedet for at tale. Allerede her ligger der en voldsom stilisering af fort¾llestilen. Der er simpelthen ord og vendinger, der ikke gŒr i en opera: ÓLuk lige d¿ren – det tr¾kker!Ó Eller: ÓR¾k mig lige avisen – har du l¾st den?Ó. Den hverdagsrealisme, vi kender sŒ godt fra meget taleteater, er helt ved siden af i operaen.

 

Opera er stiliseringens sprog. Et univers for sk¾bner og situationer der er lager-than-life. Som kan oph¿jes til universelle. Til myter.

 

Og jeg tror, det er her fascinationen ligger – ikke mindst for det moderne menneske. Vores tid t¿rster efter Õdet store dramaÕ. Og der er i virkeligheden ikke ret langt fra samtidens fantastiske fort¾llinger som fx ÓLord of the RingsÓ og ÓHarry PotterÓ til operaens sprog og udtryk.

 

Jeg kunne t¾nke mig en nutidig musikdramatik, der i langt h¿jere grad turde udforske dette univers. Hvad gemmer der sig fx i tomrummet mellem musikdramatik og computerspil? Mellem opera og film? Hvad findes der af udtryksmuligheder i ingenmandslandet mellem Poul Ruders og Andrew Lloyd Webber?

 

Betragter vi de store klassiske operaer, sŒ er de (i hvert fald for de flestes vedkommende) kendetegnet ved en n¾rmest skaml¿s umiddelbarhed i forhold til den historie, den myte, de fort¾ller. L¾ser man librettoen alene, tegner den som oftest et aldeles fladt og unuanceret billede af personerne; det er f¿rst, nŒr musikken f¿jes til, at nuancerne opstŒr. Ofte balancerer de med en linedansers pr¾cision pŒ den skarpe knivs¾g imellem det sublime og det banale. Og alle gŒr de med s¿vng¾ngeragtig sikkerhed efter det direkte udtryk.

 

Det er kvaliteter, der ikke harmonerer med modernismens fordring om kunstv¾rkets kompleksitet. Og derfor blev musikteateret aldrig rigtig modernismens udtryksform.

 

Andre kunstarter har imidlertid for l¾ngst givet sig lov til at bryde ud af dette f¾ngsel. Det g¿r ikke Lars von Triers avantgarde-film mindre seri¿se og trov¾rdige, at han i n¾ste ¿jeblik tillader sig at springe ud med en soap-opera som ÓRigetÓ. Og Peter H¿gh skrev om ÓSmillas fornemmelse for sneÓ i en romanform, som 15-20 Œr tidligere ville v¾re blevet betegnet som ren kitsch og kunstnerisk fallit.  Men vi mangler endnu at tage springet i musikdramatikkens verden! Hvilken nutidig operakomponist t¿r v¾re lige sŒ vulg¾r og umiddelbar og direkte i sit kunstneriske sprog, som Trier er det i ÓBreaking the WavesÓ? Og hvilket operahus s¾tter en sŒdan forestilling op?

 

John Frandsen

8. januar 2007