Hymne til Aske-Fuglen

 

er inspireret af den gamle ¾gyptiske fabel om fuglen Phoenix, som br¾nder sig selv op hvert 500. Œr, for siden at genopstŒ af sin egen aske. I denne myte ligger en tro pŒ, at det er igennem krisen, katastrofen, undergangen at vi fŒr kraft til at v¾kkes til live....

Bortset fra et meget kort stykke bŒndmusik til p¾dagogisk brug fra 1988 (med titlen ŅInterrailÓ) er dette mit færste elektroakustiske v¾rk. Stykket er blevet til i DIEMÕs studie i maj-juni 1992 pŒ bestilling af Danmarks Radio. Det musikalske grundmateriale bestŒr dels af elektronisk bearbejdede vokaloptagelser, dels af rent syntetisk genererede klange.

 

 

Ask for English version of this programme note