Sulamith og Salomon

instrumentation af P.E.Lange-MŸllers sangcyklus (tekst: B.S.Ingemann)

 

1.      Sulamiths sang i Vinhaven

2.      Sulamiths sang i Skovduelunden

3.      Salomons sang med brevduen

4.      Sulamiths sang i Dronningehaven

5.      Sulamiths sang pŒ bjergtoppen

6.      Sulamiths sang pŒ bjergene

 

I 1839 skrev B.S.Ingemann en samling pŒ 34 digte over det store gammeltestamentlige k¾rlighedsdigt, H¿jsangen. Han formede det som en cyklus om digtets to hovedpersoner, Sulamith og Salomon, hvis sk¾bne han tolkede i guldalderens typiske f¿lsomt bev¾gede stil.

P.E.Lange-MŸller (1850-1926) var kun 24 Œr, da han udgav sine f¿rste Sulamith-sange for sopran og klaver til fem af Ingemanns digte. Og det er som om teksten simpelthen har kaldt pŒ Lange-MŸllers musik. Der er en sensualitet og naturkraft i disse sange, og de blev helt fortjent anledning til komponistens gennembrud.

Jeg stiftede bekendtskab med sangene for mange Œr siden, da jeg akkompagnerede en bekendt, der s¿gte optagelse pŒ konservatoriets sangeruddannelse. Allerede fŒ takter inde i forspillet h¿rte jeg en sk¿n cellomelodi for mit indre ¿re. Og jo bedre jeg har l¾rt hele sangcyklusen at kende, jo st¾rkere har dens orkestrale anl¾g slŒet mig. Alting klinger symfonisk: fl¿jtesoloen i "Dronningehaven", klarinetten i "Salomons sang" og paukehvirvlerne i slutsangen.

Denne instrumentation af "Sulamith og Salomon" har sŒledes v¾ret undervejs i mange Œr. Den er skrevet til Aarhus Amts Ungdoms Symfoniorkester, som uropf¿rte den sammen med Kirsten Grove i forŒret 1994. De seks sange i denne version bestŒr af Lange-MŸllers opus 1 (fem sange) samt opus 6, nr. 1 (Sulamiths sang i Dronningehaven), som jeg har lagt ind i midten for at skabe en klanglig og sp¾ndiingsm¾ssig kontrast.

John Frandsen

 

Ask for English information

Download No.3 Salomons sang med brevduen

Partitur og stemmer performance material kontakt komponisten