Symfoni for orgel (2021)


I.      Con moto

II.      Lento assai

III.      Allegretto danzante

IV.      Andante religioso - Toccata

Min orgelsymfoni er opbygget helt klassisk i fire satser. Førstesatsen åbner med dramatiske akkorder og retoriske udfald i pedalet. Efter en mere fredfyldt midterdel vender dramatikken tilbage. Anden sats er en rolig passacaglia, hvor et ’skævt’ rytmisk forløb gentages og varieres på utallige måder. Trediesatsen er lys og dansant, og slutsatsen åbner med brede klange, inden den kulminerer i en toccata over salmen “Af højheden oprunden er”.


Symfonien uropførtes i Helsingør Domkirke i marts 2021.


John Frandsen

John Frandsen, orgel

Helsingør Domkirke

Uropførelse 16.marts 2022 (koncertoptagelse)