Salmemelodier


At tro er at komme

Nåden er din dagligdag

Blåt vælded lys frem

Du som er i det høje

Gådefuld er du, vor Gud

Brylluppet i Kana

Du kom til vor runde jord

Menneske, din egen magt

Talsmand, som på jorderige

Herre Konge, det er tid

Lille barn i krybben lagt

Se, hvilket menneske

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

Du, som gi’r os liv og gør os glade

Velkommen de Jesus i Nazaret bød

Mørkeverden. Offertime

Hellig, hellig, hellig

Jesusbarnet kommer som en kile

Som hjorten, der tørster ved søen

Du skal elske din næste som dig selv

Der er tid tl at fødes og tid til at dø

Hør morgenens sang!

Ingen blir kaldet af Kristus

Versebog om Det Guddommelige

ni salmer til tekster af Kirsten Tange Jørgensen

Melodier og korsatser til salmetekster af

Simon Grotrian

Denne verden aber efter

Din frelser blir din klippe

Guds nåde er en vintergæk

Velsign mit barn, du kære Gud

Lad os bære hjertet frem

Kære Gud, kære Gud!

Jeg fryser i mit verdensskrud

Jeg viger i min sjæl

Helligånden

Halleluja!

Han glemmer mig aldrig

Tak for dét, og meget mer

Hvad er nød for Herrens trone?

Aften, kom!

Kalken med Ordet

Jesusbarnet kommer som en kile


     Flere af Grotriansalmerne er desuden udgivet som

     kormotteter af Edition Wilhelm Hansen - køb dem her



Kormotetter


Koralmotetter:

Ni koralmotetter (1974-1976) Edition Egtved

Nu fryde sig hver kristen mand

Dejlig er den himmel blå

O store Gud! din kærlighed

Aleneste Gud i Himmerig

Sover I? Hvor kan I sove?

Jesus står i stor vanære

Blomstre som en rosengård (1997) for kor og orgel

Psalmodie (2020) 12 Davidssalmer for blandet kor

Desuden kan ovenstående salmesatser i vid udstrækning også anvendes som kormotetter (a cappella)


Korsatser til friere tekster:

Credo (nicaenum - 1992)

To motetter til tekst af Ole Sarvig (2002)

Gør dig rede, bliv lys! for kor og orgel (2003)

Herre, du ransager mig Ps.139 (2003)

Bryd ud i fryderåb Ps. 100 (2011)

Et år mere, Herre (2012) (Poul Borum)

Gud har smidt en bombe (2019) (Simon Grotrian)

Gud, gode Gud (2020) (Ole Sarvig)



Større kirkelige korværker:

Alleluia (1990) for kor og orgel  Edition Egtved

Det evige Halleluja (1992)

          kantate til 14. s.e.Trin. for soli, kor og orgel

Koralmotet over ”Talsmand, som på Jorderige” (1997)

O sacrum convivium (2019) af Liber Usalis

Musik til reformationsjubilæet 2017 klik her


Find flere kirkelige værker i større format her



Præ- og postludier for orgel


Fire orgelkoraler (1974-76)

Jeg ved, på hvem jeg bygger

Guds godhed vil vi prise

Befal du dine veje

Af højheden oprunden er

Tre Påske Præludier (1992) for orgel

Nu blitzer Åndens hvide lys (1999)

          koralpartita for orgel

Toccata (2011) for orgel over

            Wie schön leuchtet der Morgenstern

Nun laßt uns den Leib begraben (2014)


Find mere orgelmusik her

Jeg er dybt optaget af relationen mellem tekst og musik, og det er et ideal for mig, at en melodi passer til teksten som hånd i handske. Men jeg ser det ikke som et mål i sig selv at skrive en 'enkel' melodi. Min egen personlige erfaring er, at de salmer jeg ender med at holde mest af er dem, hvor jeg har skullet yde en indsats for at få dem ind under huden.


Det er derimod et mål for mig, at melodien bidrager til at løfte teksten – og især at løfte dens abstraktionsniveau. Det mytiske sprog er i sit væsen abstrakt; det handler ikke om noget konkret. Dér har musikken sin plads: ingen anden udtryksform kan formidle det paradoksale, det ubegribelige og det intuitive så præcist – og dog så luftigt – som musikken. En god salme er for mig et rum til erkendelse. En invitation til fælles åndelig fordybelse. En åbning til det umiddelbare og det universelle.


Store ord, ja! Men alligevel tanker, der inspirerer mig i skabelsesprocessen. At skrive en salmemelodi starter for mig altid med at etablere en dyb relation til teksten. Efterhånden får melodien sit eget liv, og forholdet mellem toner og tekst bliver mere jævnbyrdigt. Musikken tager på en måde over, dér hvor teksten har nået sin grænse. Og når symbiosen lykkes, bliver det samlede resultat meget større end summen af de to enkelte dele. Og dét er et sandt Halleluja!


John Frandsen

uddrag af artikel til

Organistbladet november 2019



Fire essays til hjemmesiden salmer.dk:


Nu blitzer Åndens hvide lys

Helligånden sværmer

Nu sænker Gud sit ansigt over jorden

Hellig, hellig, hellig

Fra denne side kan du gratis downloade noder i PDF-format.

Du er altid velkommen til at sende en mail til jf@JohnFrandsen.eu hvis du ønsker yderligere materiale eller oplysninger om musikken.



Af højheden oprunden er

orgelkoral

John Frandsen, orgel

Musik til advent og jul

Der er mere inspiration at hente for både præster og

kirkemusikere på

salmer,dk

Højsang

(af: "Versebog om det Guddommelige")

Heligåndskirkens Kor, Aarhus

dir.: Anders Gaden

Guds nåde er en vintergæk

Simon Grotrian / John Frandsen

Kammerkoret Convivium

dir.: John Frandsen