Advent

Liturgisk musik til Adventsgudstjenesten

for kor og orgel

Denne samling af liturgiske satser

er skrevet på bestilling af

Herning Kirkes Drengekor

og deres leder Mads Bille,

som uropførte dem ved højmessen

søndag 27. december 2011

i Herning Kirke.


Satserne kan bruges samlet og

således udgøre grundstammen

i en hel adventsgudstjeneste

- eller de kan anvendes enkeltvis,

både til gudstjenester og koncerter.


Noder til satserne kan frit downloades fra denne side

- de findes både enkeltvis

og som samlet partitur

Titelblad

Introitus Løft jeres hoveder, I porte

Fællessalme Hvorledes skal jeg møde

Fællessalme Glæd dig, Zion, glæd dig, jord!

Fællessalme Blomstre som en rosengård

vers 1-5

vers 6-7  

Prædikenmotet Bryd ud i fryderåb

Altergangsmusik

Herrens Ånd er over mig

Fryd dig, du Kristi brud

vers 1-2

vers 3

vers 4

vers 5

vers 6-7

Kære Gud, kære Gud

Gør dig rede, bliv lys!

Korsvar Amen (efter velsignelsen)

Fællessalme Vær velkommen, Herrens år!

Postludium Toccata over Af højheden oprunden er

Indholdsfortegnelse
Samlet partitur (80 sider)


John Frandsens værk går ind

og tager fat i samtlige musikalske

ingredienser i højmessen

- her lige fra den indledende

og meget imponerende korsats

»Introitus« til det afsluttende

postludium. De indlagte salmer

er beriget med fornemme

overstemmer fra koret. En vigtig

del af filosofien bag værket

er, at menigheden inspireres til

at synge om muligt endnu mere

med end vanligt. Bortset fra

enkelte vers, hvor koret - som

tydeligt angivet i det omdelte

sangblad - skal synge alene.

I forløbet indgik også en andægtig,

smuk prædikenmotet

og en lille buket afvekslende

nadversange.


Banebrydende

John Frandsens musik veksler

på fornemste vis mellem det

pompøse, det komplicerede og

det enkle. Samlet set har værket

givetvis udgjort en betydelig

udfordring for koret, som

imidlertid levede helt op til

komponistens tillid. Med det

resultat, at selv det komplicerede

aldrig blev for kompliceret

for tilhørerne. Korets rolle

er - med Mads Billes ord - her

»blot« at være en instrueret del

af menigheden. At synge for.

Vi kan så tilføje, at den ikkeinstruerede

del af menigheden

fulgte dygtigt trop. Der blev

med andre ord sunget rigtig

godt med.

»Advent« er et værk, der er

skrevet ligeværdigt for orgel,

kor og menighed. Det er ikke

gjort før, men alle i kirken

kunne konstatere, at det fungerede

til perfektion.

Flemming Nordenhof

Herning Folkeblad

28. november 2011

