Electronics

Hymne til Aske-Fuglen (1992)

er en apokalyptisk vision. Værket åbner i en atmosfære af statisk tidløshed - verdens skabelse? Flere og flere dynamiske elementer føjer sig til og efterhånden drejer civilisationens spiral i et mere og mere løbsk tempo. Indtil det uundgåelige sammenbrud.

Men som i den gamle græske myte om fugl Fønix vokser der af  katastrofens ruiner spiren til et nyt liv.

Værket er realiseret i DIEM's studier i Århus under medvirken af Cantilena Koret og Birgitte Grove Frandsen. Det findes i to versioner: en båndversion, hvor korstemmerne er integreret, og en liveversion for kor og bånd..


Hymn to the Ash Bird (1992)

is an apocalyptic vision. The piece opens in a static and timeless atmosphere - genesis? Dynamic elements develop, and gradually the wheel of civilization turns around in a wilder and runaway tempo. Until the inevitable disaster.

But as in the ancient Greek myth of Phoenix the sprout of a new life grows out of the doomsday ashes.

The piece is recorded at DIEM studios in Aarhus under the participation of Cantilena Choir and Birgitte Grove Frandsen. There are two versions: a tape version where the vocal parts are fully integrated, and a live version for choir and tape.

Indspilning  recording

(tape version)

Korpartitur choral score

(live version)


Opføresesmateriale

performance material

kontakt komponisten

Laterna Magica

Michael Kaufman, cello

Koncertoptagelse

Thy Master Class 2013

Laterna Magica (1996)

blev bestilt af cellisten Morten Zeuthen, som ønskede at udvide sit repertoire med live electronic værker. Stykket blev uropført på SUSÅ-festivalen august 1996.


Laterna Magica (1996)

was commissioned by the Danish cellist Morten Zeuthen who wished to add live electronics to his performances. The piece was premiered at the SUSÅ Festival August 1996.

Partitur score

Programnote

Live electronics  kontakt komponisten for patch

                 please contact the composer for patch
Besigtigelse af en Afgrund (2010)

for tenor, guitar og electronics

til tekst af Ursula Andkjær Olsen


Læs mere read more

Interrail (1988)

er blevet til på initiativ af Finn Egeland Hansen som bidrag til det pædagogiske projekt "Båndtropering". Værket er udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening, og det er beregnet på, at elever improviserer eller viderekomponerer til lyden af båndet.


Indspilning recording

Lyttepartitur auditive score