John Frandsen har skrevet en del vokalmusik, solo- såvel som korværker.

De vigtigste titler indenfor denne genre er Blake-cyklus'erne Songs of Innocence (1984) og Songs of Experience (1991) for sang og guitar, Seven Silly Songs (1987) for mezzo og guitar, Winternächte (1989) for mezzo og bratsch og Fons Amoris (1998) for kor a cappella. En del værker er kirkelige, heriblandt Stabat Mater (1986) for

tenor/sopran og orgel, Magnificat (1990) for dobbeltkor og Messe til det nye Årtusinde (1999) for soli, kor, orgel og orkester, som uropførtes i Århus Domkirke nytårsnat 1999/2000. Fra de seneste år stammer to større latinske motetter med tekster fra Davids Salmer, Benedic Domino (2006) skrevet til hans eget kammerkor Convivium, De Profundis (2007) skrevet til Vokalgruppen Ars Nova, og The Divine Zoo (2010) til DR Pigekoret. I november 2010 afsluttede han arbejdet på et Requiem, bestilt af DR Radiosymfoniorkesteret og uropført i Koncerthuset april 2013.


I Requiem indgik nogle nyskrevne danske salmetekster af forfatteren Simon Grotrian. Og samme digter er tonesat i en række andre vokalværker fra de senere år: Weather4casts (2012) for 12 solostemmer, Juleroser og Engleskyer (2013) for pigekor og harpe og Sct. Annæ Messe (2014) for soli, pigekor, orgel og rørklokker. Grotriansalmer danner endvidere grundlag for en koncertmosaik, som John Frandsen fremfører sammen med Kirsten Grove og Ulla Salicath.

 

Også i instrumentalværkerne spiller det sangbare, melodiske element en fremtrædende rolle. Det gælder i udpræget grad i de tidlige værker som String Song (1980) for strygekvartet, blæserkvintetten Avers/Revers (1985) og Nature morte (1986) for guitar solo. Mange værker har dramatisk og billedskabende karakter - f.eks. symfonien Dæmonernes Dans (1988), strygekvartet nr. 2 Danse macabre (1991) og cellokoncerten Salme til Isdronningen (1999). Ofte leges med associationer til kendte musikalske genrer og stilarter. Det giver til tider musikken et tvetydigt og underfundigt udtryk. Det gælder f.eks. Variations on a Falling Star (1996) for kammerensemble, der er udformet som en række variationer over en kendt Disney-melodi, og fløjtekoncerten Beauty and the Beast (2011), der leger med blues-fragmenter. Også det abstrakte instrumentalteater har haft hans interesse, hvilket bl.a. kommer til udtryk i blæserkvintet nr. 2 De/cadences (1987) og i Askefuglen (1992) for kor og bånd.

 

Som operakomponist har John Frandsen gjort sig markant gældende. I maj 1995 uropførte Musikteateret "Undergrunden" hans opera Amalie baseret på Amalie Skrams forfatterskab. En del af musikken herfra indgår i Amalie suite for kammerorkester. I 1997 uropførtes hans monodrama Dronning Boudicca på Den Anden Opera, og fra 1998 påbegyndte han arbejdet på en operatrilogi baseret på Svend Åge Madsens roman Tugt og Utugt i Mellemtiden, et projekt der realiseres i samarbejde med Århus Sommeropera. 1. del uropførtes i sommeren 1998, og 2. del to år senere i 2000. 3. del fik sin urpremiere i august 2004 i forbindelse med en samlet opførelse af hele trilogien. Tugt og Utugt trilogien blev præmieret af Statens Kunstfond i december 2004 og Reumert-nomineret i marts 2005.  I sommeren 2001 uropførtes kirkeoperaen Undermålerne til tekst af Ivar Gjørup, forfatter af tegneserien "Egoland". Og 15. marts 2003 havde Det Kgl. Teater urpremiere på hans første store symfoniske helaftensopera I-K-O-N™ med libretto af Sanne Bjerg og i Peter Langdals instruktion. I sommeren 2013 havde Aarhus sommeropera urpremiere på hans opera 1/2LELUJA, baseret på tegneserien EGOLAND og skabt i samarbejde med seriens forfatter Ivar Gjørup. I november 2014 uropførtes kammeroperaen Et Dukkehjem, baseret på Henrik Ibsens teaterklassiker, på Den Fynske Opera. Januar 2017 uropførtes kammeroperaen Martyriet baseret på digterpræsten Kaj Munks skæbne. Og i august 2020 er der urpremiere på operaen Dyrets År 1666 baseret på forfatteren Lone Hørslevs sanselige roman om om den unge Marie Grubbes skæbne i dommedagsvinteren 1666.

John Frandsen, curriculum

f. 1956 i Aalborg.

 

Hovedfagseksamen (cand.phil.) i musik fra Århus Universitet 1982.

Kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Jydske Musikkonservatorium 1983

med domorganist Anders Riber som lærer.

Diplomeksamen i komposition sammesteds 1985,

med Hans Abrahamsen og Karl Aage Rasmussen som lærere.

1991-1994 dirigentstudier ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

 

Lærer ved Musikvidenskabeligt Institut på Aarhus Universitet 1978-1983.

Lærer ved Det Jydske Musikkonservatorium 1980-1996.

Ansat som organist ved Helligåndskirken Århus 1984-1993, ved Farum Kirke 1993-1995,

og fra 1995 ved Stavnsholtkirken i Farum.


Dirigent for Cantilena Koret, Århus 1983-1993.

1993-1996 dirigent for Århus Amts Ungdomssymfoniorkester.

Siden 1997 dirigent for kammerkoret Convivium,

som han stiftede i samarbejde med organistkollegaen Allan Rasmussen.


1996-2014 freelance producer ved Danmarks Radio, hvor han især har arbejdet for

DR RadioUnderholdningsOrkesteret og DR Radiosymfoniorkesteret.

Flere af hans cd-produktioner med disse ensembler har vundet Danish Music Awards.


1993-1995 udpeget som formand for Statens Kunstfonds tonekunstudvalg,

det sidste år yderligere som formand for fondens bestyrelse.

Fhv. medlem af bestyrelserne for Den Anden Opera og Musikinformationscenteret.

1999-2008 formand for Dansk Komponistforening og medlem af KODA’s råd.

2000-2013 formand for KODA Dramatik

2002-2005 formand for bestyrelsen for Phonofile.dk.

2004-2007 præsident for Nordisk Komponistråd

2006-2009 vicepræsident for European Composers’ Forum

2008-2011 bestyrelsesformand for Edition Samfundet og for Vokalgruppen Ars Nova

2011-2013 næstformand for Statens Kunstråd

Fra 2013 medlem af bestyrelserne for Athelas Sinfonietta Copenhagen og Egnsteater Undergrunden

Fra 2015 programchef for Danmarks Underholdningsorkester

2015-2016 Composer in residence ved Kunstcentret Rønnebæksholm


Tildelt Statens Kunstfonds 3-årige legat 1986

Poul Schierbeck Prisen 1994

Hakon Børresens Legat 1998

Statens Kunstfonds Produktionspræmie (Tugt og Utugt trilogien) 2004

Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens Hæderslegat 2015Photo: Marianne Grøndahl