Songs of Innocence (1983/84)

Songs of Experience (1991)

Partiturer

Songs of Innocence

Songs of Experience“Songs of Innocence” blev uropført ved NUMUS Festivalen 1984 i Århus

af Ellen Lunde, sopran og Erling Møldrup, guitar


“Songs of Experience” blev uropført i Carnegie Hall, New York

af John Laursen, tenor og Curt Kollavik, guitarDet originale titelblad til

William Blake: Songs og Innocence

and Experience (1794)

To sangcyklus’er til tekster af den engelske digter og grafiker William Blake (1757-1827). Den første – “Songs of Innocence” – har barndommens uskyld og naivitet som grundtone; den anden – “Songs of Experience” – handler om den tabte uskyld, om dyrekøbte erfaringer og bristede illusioner. Allerede fra Blake’s hånd er de to digtcyklus’er tænkt som kommentarer til hinanden - der er adskillige af digtene i “Songs of Experience” der direkte refererer til og kommenterer “Innocence”-digte. På tilsvarende måde har jeg forsøgt at skabe musikalske paralleller mellem de to værker - at finde et tonesprog, der lige fuldt udtrykker deres fællespræg og deres kontrast.


Blake var poet, grafiker, profet, medie... Hans billedsprog og hans raderinger lader ikke beat-generationens største syrehoveder noget efter. Hans digte er en uafbrudt hyldest til kærlighed, skønhed og poesi; men ikke uden bevidsthed og skarpe ord om alt det i verden, der arbejder imod. Hans Earth's Answer fra samlingen "Songs of Experience" kunne være en besk kommentar til vor tids store klimaudfordring:


Earth raised up her head

From the darkness dread & drear.

Her light fled,

Stony dread!

And her locks cover'd with grey despair.


``Prison'd on wat'ry shore,

Starry Jealousy does keep my den:

Cold and hoar,

Weeping o'er,

I hear the father of the ancient men.


``Selfish father of men!

Cruel, jealous, selfish fear!

Can delight,

Chain'd in night,

The virgins of youth and morning bear?


``Does spring hide its joy

When buds and blossoms grow?

Does the sower

Sow by night,

Or the plowman in darkness plow?


``Break this heavy chain

That does freeze my bones around.

Selfish! vain!

Eternal bane!

That free Love with bondage bound.''


Ikke sandt!? Klar tale - midt imod alt det i vores livsførelse, der truer det eneste, der i virkeligheden gør livet værd at leve: kærligheden.

John Frandsen

The Garden of Love

(af: Songs of Experience)

Lise Davidsen, sopran

Jesper Sivebæk, guitar