Hvad er i grunden en opera? Og hvad er det i den musikdramatiske udtryksform, der taler til os moderne mennesker? Hvad er det i den besynderlige og hysteriske kombination af sang, musik, ord, ageren, lys og scenografi, der på trods af formens indlysende urimelighed alligevel formår at gribe os i struben?


Selvfølgelig er allerede det mangfoldige sansebombardement i sig selv et kraftværk. God musikdramatik er mere end summen af de enkelte udtryk; her kan man virkelig tale om synergi-effekt. Når det (en sjælden gang...) lykkes at bringe alle elementerne i balance med hinanden, skabes en udtryksverden, der får de enkelte bestanddele til at vokse ud over sig selv.


Men det er kun et hjørne af svaret. Musikdramatik er nemlig samtidig en meget indforstået genre, der sætter en række besynderlige spilleregler op i kommunikationen med sit publikum. Alene det mærkelige fænomen, at figurerne synger til hinanden i stedet for at tale. Allerede her ligger der en voldsom stilisering af fortællestilen. Der er simpelthen ord og vendinger, der ikke går i en opera: ”Luk lige døren – det trækker!” Eller: ”Ræk mig lige avisen – har du læst den?”. Den hverdagsrealisme, vi kender så godt fra meget taleteater, er helt ved siden af i operaen.


Opera er stiliseringens sprog. Et univers for skæbner og situationer der er larger-than-life. Som kan ophøjes til universelle. Til myter.

(uddrag af John Frandsens essay:

Vulgær og banal? - ja tak!)

Opera

Anne-Margrethe Dahl i rollen som

Operadivaen i I-K-O-N™

Most of the information

on this website

is only available in Danish.

Please send a request

for an English translation

of specific parts, if you need.

Undermålerne

Et Dukkehjem (2014)

Kammeropera i to akter baseret på Henrik Ibsens drama

libretto: Tzara Tristana og komponisten


Fortællingen om Nora’s skæbne er et drama fuldt af store moralske dilemmaer: mellem identiteten som individ og som altopofrende hustru og mor, mellem sandhed og løgn, mellem tryghed og udlængsel...


A chamber opera in two acts based on the well-known classic drama by Norwegian author Henrik Ibsen, “A Doll’s House”


½LELUJA (2013)

Kammeropera i to akter baseret på tegneserien EGOLAND

libretto: Ivar Gjørup


Divus Madsen er tilbage. Genoplivet. Opstanden fra de døde. Resurrexit! Og Den Genopstandne går frygtløst i gang med at genoptage sin gamle jagt efter Godheden, Livsglæden, Lykken - kort sagt: Meningen Med Det HELE!


Probably the world's first cartoon opera - based on a comic strip by Danish cartoonist Ivar Gjørup.


Tugt og Utugt i Mellemtiden (1998-2004) - operatrilogi

libretto: Lars Ole Bonde, Kasper Holten, Niels Pihl og komponisten

baseret på Svend Åge Madsens roman


1. del: Skabt af fravær og intet (1998)

2. del: En fremmed i sin egen krop (2000)

3. del: Den sidste sten (2004)


I-K-O-N™ (2003) - symfonisk opera i 3 akter

libretto: Sanne Bjerg


Højdramatisk og hyperrealistisk opera om løgn og lidenskaber i moderne business-life. En spektakulær erhvervsskandale...

Highly dramatic and hyper realistic opera on lies and passions in modern commercial life. An illustrious business scandal...Undermålerne (2001) - kirkeopera

libretto: Ivar Gjørup


Hvad sker der, når den lokale danske sognekirke pludselig bliver ramme om et vaskeægte mirakel? Hvis det da overhovedet er et mirakel?

What happens when the local village church suddenly experiences a genuine miracle? And is it really a miracle?Boudicca (1997) - monodrama for sopran, saxofon, guitar og percussion

libretto: Michael Hall


Boudicca var en legendarisk engelske dronning fra Romertiden, som i år 61 e.Kr. stod i spidsen for den bitreste revolte mod den romerske besættelsesmagt. Operaen udspiller sig natten før det afgørende slag.  I daggryet vækkes Boudiccas tvivl; er krigen den eneste vej?

Boudicca was a legendary English queen from the time of the Roman empire, who lead her people into a bitter riot against the Roman occupants. The opera takes part in the evening before the final battle. At dawn Boudicca is filled with doubts: is war really the only way?
Amalie (1984/1995)

libretto: Niels Pihl


Baseret på den dansk-norske forfatter Amalie Skrams beretninger om de overgreb hun oplevede under sine ophold på psykiatrisk hospital i slutningen af 1800-tallet. En konflikt, der kan jævnføres til masser af evigtgyldige og almene modsætninger: Intuition mod intellekt, kunst mod videnskab, kvindeligt mod mandligt, nat mod dag.

Based on the Danish-Norwegian author Amalie Skram's descriptions of the

infringements she experienced during her stay at mental hospitals in Denmark by

the end of the 19th century. A conflict that can be compared to several never-

ending and everyday antagonies: intuition vs. intelligence, arts vs. science, female

vs. male, night vs. day.

Martyriet (2016)

Kammeropera i en akt baseret på digterpræsten Kaj Munks skæbne

libretto: Vilhelm Topsøe


'Martyriet' er en psykologisk kammeropera for blot to sangere, der undersøger og diskuterer myten om Kaj Munk. At vælge martyriet for sin tro er også et brændende tema i dag. 'Martyriet' undersøger, hvad der får et menneske til at ofte sig selv, i en fanatisk overbevisning om troen på en bedre verden.


A chamber based on the life of Danish author and priest Kaj Munk who was killed by the Nazis by the end of World War II.

Dyrets År 1666 (2020)

Opera i to akter baseret på Lone Hørslevs roman om Marie Grubbe


Dyrets År 1666 handler om nogle vilde måneder i den helt unge Marie Grubbes liv. En opera om tro, død, undergang og lidenskabelig kærlighed. Marie befinder sig i bidende vinterkulde i Oslo, nygift i et arrangeret og lidenskabsløst ægteskab med Kong Frederik III’s uægte søn Gyldenløve. I de dybfrosne omgivelser heroppe opdager hun sit eget varme blod og indleder den livslange og kompromisløse hengiven sig til sin krop og sine lyster, som giver hende vilde og stærke sanselige oplevelser, men som samtidig fører hende ud i en ufattelig social deroute.


A chamber based on a novel by Danish author Lone Hørslev - a portrait of the young 17th century noble lady Marie Grubbe and her strong devotion to sex and love and passion.