White Shadows (1993) - text: Pia Tafdrup

for mezzo, piano, percussion, viola & contrabasDe Profundis

A

The Sign of Remembrance

White Shadows er en cyklus af tre sange til tekster af forfatteren Pia Tafdrup. Værket blev bestilt af Figura til at indgå i en større udlandsturné, og Frandsen valgte derfor i samråd med Pia Tafdrup af tonesætte teksterne i engelske gendigtniger ved Roger Greenwald. Digtene emmer af en statisk sanselighed, som er typisk for Tafdrups univers. Denne atmosfære har Frandsen søgt at genskabe i en musik, der sine steder udfolder sig i en enkelhed, der måske ligefrem tangerer det banale. "Men er ikke alle livets store sandheder i grunden banale?" spørger John Frandsen frimodigt. Sandheden er nok, at det banale alligevel i hans musik finder et originalt og poetisk udtryk. Han leger med referencer til tidligere musik og populærmusik, men musikken er samtidig præget af stor satsteknisk opfindsomhed og raffinement.

Peter Bruun, 1999


White Shadows is a cycle of three songs to texts by the author Pia Tafdrup, in English renderings by Roger Greenwald. The poems are replete with a static sensuality that is typical of Tafdrup's universe. Frandsen has tried to recreate this atmosphere in music that in places unfolds with a simplicity that may even approach banality. "But aren't all great truths of life basically banal?" asks John Frandsen frankly. The truth is probably that in his musik the banal still finds original and poetic expression. He plays with allusions to earlier music and popular music, but at the same time the music is typified by great textural and instrumental inventiveness and refinement.

Peter Bruun, 1999

The Sign of Remembrance

Figura

Helen Gjerris, mezzo

Henrik Vagn Christensen, dirigent

Partitur og stemmer

score & parts

kontakt komponisten


Indspilning recording

dacapo