To Søren Kierkegaard sange (1996)

for sopran, fløjte, cello og accordeon soprano, flute, cello & accordionNår bølgerne vugger

Lilien og Fuglen

Når bølgerne vugger


Når bølgerne vugger båden ved deres bryst,

når skyerne driver stærkt for vinden,

så finder jeg ro i denne uro;

bølgernes bevægelse dysser mig,

deres larmen mod båden er en ensformig vuggesang,

skyernes hastige flugt,

afvekslingen i lys og mørke beruser mig,

så jeg drømmer mig vågen.

Jeg tager sejlene ind, roret af,

længsel og forventning bliver stillere og stillere,

saligere og saligere;

bølgerne pusler mig som et barn,

over mig hvælver håbets himmel sig,

hendes billede svæver mig forbi som månens,

ubestemt, snart blændende mig med sit lys,

snart med sin skygge.

Hvor meget nydelse i således at skvulpe

på et bevæget vand -

hvor meget nydelse i at bevæges i sig selv.

af Søren Kierkegaard: Forførerens Dagbog 1843


Lilien og Fuglen


Fader i Himlene!

Hvad man i selskabet med mennesker,

især da i menneskevrimlen

så vanskeligt får at vide,

og hvad der, hvis man andetsteds har fået det at vide,

så let glemmes i selskab med mennesker,

især da i menneskevrimlen:

Hvad det er at være menneske,

og hvad der gudeligt er fordringen

til det at være menneske:

At vi må lære det,

eller, hvis det er glemt, at vi atter må lære det

af lilien og fuglen;

at vi måtte lære det,

om ikke på een gang og alt,

så dog noget deraf og lidt efter lidt,

at vi denne gang måtte af fuglen og lilien lære:

Tavshed, Lydighed, Glæde.

af Søren Kierkegaard: Kjerlighedens Gjerninger 1847

Wärme Kvartetten

Eva Bruun Hansen, sopran


Partitur score

Når bølgerne vugger

Lilien og Fuglen


Indspilning recording

Danica records

dcd 8184