Seks Latinske Motetter (2011)

for ligestemmigt kor og orgel - girls' choir and organ


Seks Latinske Motetter er bestilt af Roskilde Domkirkes Pigekor til uropførelse juni 2011.


Bestillingen er støttet af

Statens Kunstfond.
Six Latin Motets were commisioned by

The Girls' Choir at Roskilde Cathedral and had their first performance June 2011.


The commission is supported by

Danish Arts Foundation.
De seks motetter er:

the six motets are:


Cantate Domino

Christus factus est

Sicut cervus

Adoramus te, Christe

Beati pauperes spiritu

In Deo speravit cor meum

Download:

Tekster Text

Partitureksempel Score sample (Cantate Domino)


Fuldt partitur Full score:

Kontakt komponisten Please contact the composer