PAN er i græsk mytologi hyrdernes gud og gud for bjergene og skovene. Han kendes på sin kraftige pels og sine to horn i panden. Han har en stærk erotisk drift, og så er han en drillepind. Hans drillerier rammer tilfældigt, ofte laver han ulykker ene og alene for underholdningens eller erotikkens skyld.


Pan kendes også på sit instrument, panfløjten. Den fik han, da han engang i rent begær forfulgte nymfen Syrinx. Hun kunne til sidst ikke se anden flugtvej end at forvandle sig til et siv langs floden Ladon; af dette siv skabte Pan sin fløjte.


Den lille fløjtesolo Panorama beskriver stemninger fra Pans univers. Udsigten over den vilde og storslåede natur, som er hans ejendom og hjemmebane, muntre drillerier, hidsig jagt efter de nymfer, der kan opfylde gudens begær.Pan was in Greek mythology god for the shepherds and for mountains and forests. He is recognized by his thick fur and his two goat horns in the forehead. And then he is a prankster, and he is often affiliated with sex.


Pan is also known for his instrument, the Pan flute. He made that after hunting the nymph Syrinx in pure lust. The poor Syrinx found no other way to escape than to transform herself into a reed by the river Ladon - from which Pan then made his pan pipes.


The short solo piece Panorama pictures different moods from Pan's universe. The spectacular views over the wild nature that iis his home ground, over jolly pranks, to wild hunts after beautiful nymphs ready to satisfy his erotic desires.


John FrandsenPanorama (2023)

for alto recorder

dedicated to Michala Petri

Download score
The piece is part of the

Olympic Suite